sort proizvodi

ПРОГРАМ САРАДЊЕ СА РОДИТЕЉИМА

,,КОРАК НАПРЕД У САРАДЊИ СА РОДИТЕЉИМА“ 

Циљеви:

*Координација, усклађивање и повезивање активности породице и Дома у процесу васпитања;

*Помоћ породици у процесу васпитања и превенција различитих негативних појава.

 

Садржај,мере и активности

Очекивани исходи

Носиоци и учесници

сарадње

Време

реализације

*Информисање о ученику (здравствени, психофизички и социјални статус ученика);

*Размена мишљења и договор-све активности су двосмерно каналисане;

*Комуникација између породице и Дома је равноправна, темељи се на међусобном поштовању, поверењу и разумевању и карактерише је отвореност, спонтаност и топлина.

*Ученика ћемо боље упознати, (његове потребе, навике, жеље, интересовања )и у складу са тим сазнањима боље ћемо планирати и реализовати васпитни рад са учеником;

*Поштује се мишљење и став родитеља;

*Успешна и бити основ за успех васпитног рада у целини.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

директорица,

педагошкиња,

васпитна служба

(групни и дежурни васпитач),

финансијска служба Дома,

правна служба Дома,

сарадник за ученички

стандард

 

 

Т

О

К

О

М

 

 

Ц

Е

Л

Е

 

 

Г

О

Д

И

Н

Е

 

 

 

(интензивно на почетку боравка ученика у Дому и у периоду адаптације)

Породица као активан субјекат у процесу васпитања(заједнички  рад на проблемима ученика и њиховом конструктивном решавању).

* Родитељи ће бити  укључени у рад Управног одбора;

*Од породице ћемо захтевати потпуну укљученост у васпитни рад са учеником(од почетка - до краја).

 

Породица као одговоран субјекат у процесу васпитања(Дом и породица васпитавају заједно, успех је заједнички, али  је и одговорност заједничка).

*Родитељи ће   делити одговорност за исходе процеса  васпитања заједно са Домом.

Породица као промотер домских услуга.

*Родитељи који су задовољни домским услугама ће бити  наши најбољи промотери.

Дом је могући едукатор родитељ.

*Домће  помагати  родитељима  у унапређивању родитељских компетенција.

Дом помаже родитељима у остваривању различитих права из домена здравствене и социјалне заштите ученика и породице.

*Унапредићемо додатно  здравствену и социјално заштитну функцију дома ;

*Превенираћемо  различите ризике.

 

Напомена: Поред традиционалних облика  сарадње са родитељима, увек се трага и за  неким новим моделима сарадње:Информатор за родитеље, сајт Дома, facebook страница Дома, viber групе родитеља са групним васпитачима,писане едукације педагошкиње намењене родитељима-у Педагошком кутку ( на сајту установе).

 

close
logo

  • keyboard_arrow_right
  • prod check
    check
  • akcija - 0 %