sort proizvodi

Васпитна делатност установе

Дом ученика је васпитно-образовна установа у којој се обезбеђују васпитни рад, услови за учење, смештај, исхрана, културни, забавни и спортски живот ученика који похађају школу ван места у коме живе. Дом је педагошки обликована средина која се ослања на акциони потенцијал ученика, која за своју основну делатност има васпитање које се дешава у интеракцији између ученика, васпитача и ученика, стручних сарадника и свих који чине социјални амбијент Дома. Својом унутрашњом организацијом Дом треба да обезбеди такву педагошку климу у којој се свакодневни живот и намерна васпитна активност у потпуности интегришу.

Домови ученика су корисне социјалне и васпитне установе – оснивају се првенствено у случајевима када се процени да је њихово постојање неопходно за ученике који због удаљености или других разлога нису у могућности да буду са својим породицама за време школовања.

Основне делатности Дома су:

По Конкурсу за пријем ученика средњих школа у Републици Србији у установе за смештај и исхрану ученика, за школску 2021/22. годину, у Дом ученика средњих школа Прокупље примљено је 130 ученика. 

Смештај и васпитни рад са ученицима организовани су у једном објекту.

close
logo

  • keyboard_arrow_right
  • prod check
    check
  • akcija - 0 %